Meistä / about us

Elävää ja esihistoriallista luontoa

Studio Eem (nimetty 120 000 vuoden takaisen Eem-lämpökauden mukaan) on kahden hengen tiimi, joka osaamisalaa on luonnontieteen popularisointi. Piirroskuvitukset ja maalaukset, kirjoittaminen, konsultointi, editointi, suomennos, kaikki onnistuu! Osaamisalaamme ovat erityisesti esihistoria ja paleontologia, evoluutio ja eläintiede.

Ville Sinkkonen – kuvittaja ja konseptitaiteilija, jonka erikoisalaa ovat eläinanatomia ja muinaiseläinten rekonstruktiot. Opiskellut geologiaa ja paleontologiaa Helsingin yliopistossa ja työskennellyt pelialalla ja vapaana kuvittajana. Ota yhteyttä: villesink@gmail.com

Maija Karala – tiedetoimittaja ja kuvittaja, bloggaaja ja keikkaluennoitsija. Opiskellut ekologiaa ja evoluutiobiologiaa Jyväskylän yliopistossa. Tiede-lehden ja Helsingin Sanomien vakituinen avustaja, oppikirjakuvittaja ja yleinen tieteen popularisoinnin sekatyöläinen. Ota yhteyttä: maija.karala@gmail.com

Living and extinct nature

Studio Eem (after Eemian interglacial period 120 000 years ago) is a team of two people specializing in popular science. Illustration and painting, writing (in Finnish, mostly), consulting, editing and translating, everything goes! Our special expertise lies in paleontology, evolution and zoology.

Ville Sinkkonen – illustrator and concept artist who specializes in animal anatomy and paleoart. Has studied geology and paleontology at the University of Helsinki, worked in the game industry as well as freelance illustrator. Contact: villesink@gmail.com

Maija Karala – science writer and illustrator, blogger and occasional lecturer. Has studied ecology and evolutionary biology at the University of Jyväskylä. A free writer for a major Finnish newspaper (Helsingin Sanomat) and popular science magazine (Tiede), textbook illustrator, book editor and a kind of jack-of-all-trades for popular science. Contact: maija.karala@gmail.com

Me muualla / Our stuff elsewhere

kivihiili archaeothyris petrolacosaurus pieniArtStation – Ville Sinkkonen

DeviantArt – Dinomaniac

Facebook – Ville Sinkkonen

DeviantArt – Eurwentala

Erään planeetan ihmeitä -blogi

Humming Dinosaur blog

Viidakkokirjeet -blogi